Q-Taq DNA polymeráza

Cat.no. Name Package Price
Q040 Q-Taq DNA polymeráza 500 U 3 069,00 Kč
Q041 Q-Taq DNA polymeráza 5x 500 U 12 276,00 Kč
Q042 Q-Taq DNA polymeráza 10x 500 U 21 483,00 Kč

Product description

Jedná se o rekombinantní DNA polymerázu, izolovanou nově vyvinutou metodou snižující množství kontaminující DNA. V komerčně dostupných preparátech DNA polymeráz je přítomno 10 - 1000 genomových ekvivalentů bakteriální dsDNA na jednotku enzymu (Spangler et al., Plos One, 4: e7010, 2009). Bakteriální DNA, kontaminující preparáty DNA polymeráz, může způsobovat problémy při některých typech DNA amplifikací, zvláště bakteriálních genotypizací pomocí PCR. Q-Taq DNA polymeráza má významným způsobem sníženou kontaminující dsDNA (viz Tabulka 1) a zvyšuje kvalitu PCR s některými typy primerů (viz Obrázek 1).

 

Tabulka 1. Analýza přítomnosti dsDNA v preparátech komerčně dostupných teplotně rezistentních polymeráz různých výrobců. Výsledky ukazují, že Q-Taq má podstatně sníženou (nedetekovatelnou) hladinu kontaminující dsDNA.

Enzym Kat.č. Výrobce Koncentrace DNA*
Taq polymerase (DNA free, HPLC-pure)  Ultrapure grade  Gene and Cell Technologies, USA  43,5 ± 2,6 
High-Fidelity DNA polymerase 172-5301 Bio-Rad Laboratories 20,9 ± 1,3
Q-Taq DNA polymeráza Q040 Top-Bio, s.r.o. < 0,5

*(ng/ml; průměr ± S.D.) Koncentrace DNA byla určena fluorescenční metodou s využitím Qubit dsDNA HS Assay kit (ThermoFisher Scientific, kat. č. Q32851) a kvantifikována pomocí Qubit 3.0 fluorometru (ThermoFisher Scientific; kat. č. Q33216). Průměry ± S.D. byly vypočteny z 3-4 nezávislých měření.

 

Technické údaje

Komponenty a  balení

  • Q-Taq DNA polymeráza je dodávána v  koncentraci 5 U/µl. V základním balení jsou: 1 zkumavka s 500 U/100 µl (Q040), 5 zkumavek po 500 U/100 µl (Q041) nebo 10 zkumavek po 500 U/100 µl (Q042).

  • Ke každé zkumavce s Q-Taq DNA polymerázou je přidána 1 zkumavka s 10x PCR Blue Bufferem (1,5 ml). Rovněž je možné objednat 10x PCR Blue Buffer bez MgCl2, ke kterému je dodáván 25 mM MgCl2 v samostatné zkumavce (T059).

Skladování         

  • Skladovat při teplotě -20°C ± 5°C. Krátkodobě (dny) lze skladovat/přepravovat při teplotě až do 30oC.

Složení

  • Skladovací pufr pro Q-Taq DNA polymerázu: 20 mM Tris-HCl (pH 8,0 při 25°C), 100 mM KCl, 0,1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0,5% Nonidet P-40, 0,5% Tween 20, 50% glycerol.
  • 10x PCR Blue Buffer: 750 mM Tris-HCl (pH 8,8 při 25°C), 200 mM (NH4)2SO4, 1% Tween 20, 25 mM MgCl2.

Aktivita

  • Jedna jednotka aktivity (U) je definována jako množství enzymu, které katalyzuje zabudování 10 nmol dNTP během 30 min při 72°C do materiálu precipitovatelného trichloroctovou kyselinou. Reakce probíhá v objemu 50 µl v pufru obsahujícím 10 mM Tris-HCl (pH 8,8 při 25°C), 50 mM KCl, 0,1% Triton X-100, 1,5 mM MgCl2, 200 µM dATP, dCTP, dGTP a [α-32P]dTTP, 50 µg/ml denaturované DNA, 0,5 µM primer a 0,2 - 0,5 U enzymu.

Kontrola kvality

  • Čistota Q-Taq DNA polymerázy je ověřována metodou SDS PAGE. Enzym migruje jako jediný proužek o molekulové hmotnosti 94 kD. Preparát neobsahuje nukleázy.

  • Každá výrobní šarže Q-Taq DNA polymerázy je testována na schopnost amplifikovat fragment genu savčí genomové DNA pomocí PCR. Výsledný produkt je analyzován elektroforézou na agarózovém gelu v přítomnosti ethidium bromidu; pouze očekávaný fragment DNA je produkován.