TP HS DNA-free 2x SYBR Master Mix

Cat.no. Name Package Price
T625 TP HS DNA-free 2x SYBR Master Mix 40 reactions € 28,98
T626 TP HS DNA-free 2x SYBR Master Mix 200 reactions € 115,92
T627 TP HS DNA-free 2x SYBR Master Mix 1000 reactions € 463,68

Product description

TP HS DNA-free 2x SYBR Master Mix je určen pro kvantitativní analýzu vzorků pomocí metody qPCR s využitím fluorescenčního barviva SYBR Green I. Tento Master Mix není kontaminován bakteriální a kvasinkovou DNA a je proto zvláště vhodný pro kvantifikaci bakteriální a kvasinkovou DNA. Master Mix obsahuje anti-Taq monoklonální protilátku pro hot-start (HS) PCR. Obsahuje rovněž trehalózu a 1,2-propandiol (TP) a tím umožňuje analýzu obtížně amplifikovatelných vzorků, včetně DNA se zvýšeným obsahem GC a vzorků, které obsahují inhibitory PCR (Horáková a spol., BMC Biotechnology, 11:41, 2011).

Rychlá příprava vzorků

  • Všechny konstantní komponenty PCR jsou 2x koncentrované (optimalizovaný reakční pufr s přídavkem trehalózy a 1,2-propandiolu, nukleotidy, DNA-free Taq DNA polymeráza, SYBR Green I, a anti-Taq monoklonální protilátka). To umožňuje rychlou přípravu reakční směsi bez nutnosti rozmrazování a přesného dávkování jednotlivých komponent. Stačí dodat primery, templátovou DNA a doplnit PCR H2O (součást balení).

  • TP HS DNA-free 2x SYBR Master Mix obsahuje anti-Taq monoklonální protilátku, která se váže na Taq DNA polymerázu a inhibuje její enzymatickou aktivitu. To umožňuje přípravu vzorků při pokojové teplotě. Hot-start na bazi anti-Taq protilátky nevyžaduje prodloužený inkubační krok pro aktivaci enzymu.

  • TP HS DNA-free 2x SYBR Master Mix je mimořádně vhodný pro rutinní vyšetřování větších počtů vzorků DNA. K roztoku Master Mixu v originální zkumavce (0,5 ml) je možné přidat požadované primery (např. 2 x 40 µl) a PCR H2O (380 µl). Získaný „armed“ Master Mix může být skladován při -20°C. Bezprostředně před použitím je „armed“ Master Mix rozmražen a vlastní příprava qPCR je omezena na smíchání části této reakční směsi (např. 24 µl) s analyzovanou DNA (např. 1 µl). 

Typický výsledek analýzy bakteriální DNA pomocí TP HS DNA-free 2x SYBR Master Mixu

Technické údaje

Komponenty základního balení

  • 1 zkumavka s 0,5 ml TP DNA-free 2x SYBR Master Mixu (na 40 reakcí po 25 µl).

  • 1 zkumavka s 1,5 ml PCR Ultra H2O.

Skladování

  • Skladovat při teplotě -20°C ± 5°C. Materiál snáší opakované rozmrazování.

  • Krátkodobě (dny) při 2°C - 8°C.  

Složení 

  • TP HS DNA-free 2x SYBR Master Mix obsahuje: 150 mM Tris-HCl, pH 8,8 (25°C), 40 mM (NH4)2SO4, 0,4 M trehalóza, 2 M 1,2-propandiol, 0,02% Tween 20, 5 mM MgCl2, 400 µM dATP, 400 µM dCTP, 400 µM dGTP, 400 µM dTTP, DNA-free Taq DNA polymeráza (50 U/ml), anti-Taq monoklonální protilátka, SYBR Green I, stabilizátory a aditiva.

Kontrola kvality  

  • Každá šarže TP HS DNA-free 2x SYBR Master Mix je testována na amplifikaci genu o jedné kopii v genomové DNA s vysokým obsahem GC a na absenci bakteriální DNA. Ve vzorcích s primery pro 470 pb fragment bakteriální DNA kódující 16S rRNA, ale bez externě dodané templátové DNA nejsou detegovány žádné amplikony po 40 cyklech amplifikace (viz příklad).