PCR Sodium acetate buffer sol., 3 M, pH 5.2

Cat.no. Name Package Price
P053 PCR Sodium acetate buffer sol., 3 M, pH 5.2 100 ml € 24,78

Product description

PCR Sodium acetate buffer solution, 3 M, pH 5.2, v kvalitě pro molekulární biologii, je sterilizován filtrací a autoklávovaný. Je vhodný pro precipitaci nukleových kyselin pomocí ethanolu nebo isopropanolu.

Technické údaje 

Komponenty a balení

  • PCR Sodium acetate buffer solution, 3 M, pH 5.2 je dodáván v umělohmotných lahvích, obsahujících 100 ml roztoku.

Skladování

  • Skladovat při pokojové teplotě (15 - 25°C). Materiál je stabilní do expiračního data uvedeného na štítku lahve.

Složení

  • 3 M Sodium acetate buffer solution, pH 5.2 ± 0.1 při 22oC. K přípravě roztoku je použit Sodium acetate ve kvalitě pro molekulární biologii a  PCR Ultra H2O (kat. č. P040).

Kontrola kvality

  • Každá šarže PCR Sodium acetate buffer solution, 3 M, pH 5.2 je testována na precipitaci nukleových kyselin a nukleázovou aktivitu. Economy DNA marker (kat. č. D071) 5 µl je smíchán s 0,2 ml 10 mM Tris pufru, pH 8.0 + 1 mM EDTA (kat. č. P055), 1 µl Carrier-ACRYL (kat. č. C081), 20 µl PCR Sodium acetate buffer, 3 M, pH 5,2 a 0.6 ml 96 % ethanolu. Po 30 min inkubaci při -20 ± 5oC je směs centrifugována při 12,000 x g, sediment opláchnut 75% ethanolem, rozpuštěn v PCR H2O a analyzován elektroforézou v agarózovém gelu s ethidium bromidem. Paralelně je analyzován Economy DNA marker bez precipitace. Více než 90% všech komponent DNA markeru je obsaženo v DNA precipitátu.